den Hert

Naam

  • hostelrye den Hert
  • auberge le Cerf
  • hôtel den Hert

Adres

Steenstraat, Brugge

Keyzerinnestraete ? (zie krant 23/6/1809)

Geschiedenis

In februari 1804 stond hier een maquette van de stad Parijs die men kon bezichtigen voor 63 cent ( een permissie schelling. ).

In 1808 werd deze grote herberg te koop aangeboden.

... staende binnen de stad Brugge, ten voorhoofde in de Steen-straete aen de zuyd-zyde van diere, voorzien van kelder, differente beneden- en boven-kamers, zolderinge, mitsgaders op de plaetze een nieuw gebouwd kwartier, met differente kamers, grooten muer voor staen ende lossen van vregt-wagens, remisen, twee stallingen met orduyne krebben voor 50 peerden.

In 1809 vertrok Joannes van Besselaere, een voerman uit Veurne, iedere zaterdag om 6uur 's ochtends uit dit hotel.

In 1809 werd de Steenstraet ook wel Keyzerinnestraete of Keizerinnestraete genoemd.

II. Koop. Een schoon Huys met zyne toebehoorten, staende in de Keyzerinne-straete, (Steen-straete), aen de zuyd-zyde van diere, ...
Gazette van Brugge 31/7/1809 pagina 7 van 8

Bronnen

Kaart

📌 Kent u de locatie? Contacteer ons met aanvullingen

Metadata

Periode 1797 - 1809 🛈
Plaats Brugge
GPS

📌 Kent u de locatie? Contacteer ons met aanvullingen


Je kan deze pagina citeren als: