het Vliegende Peerd

Naam

  • herberg het Vliegende Peerd
  • cabaret le cheval volant

Adres

Hoek Roeselarebaan en Kortemarkstraat, 8810 Lichtervelde

Geschiedenis

Deze herberg was gelegen op het gehugte Kruyskalsyde.

In 1847-1851 werd deze herberg bewoond door Jan Tempelaere.

Door sterfgeval in 1851 werd de inboedel van deze herberg te koop aangeboden:

A. Alle de Meubels en Huyskatheylen ; B. Herbergiers-Gereedschappen, waer onder eene schoone en goede Bierpomp ; C. Boerhalam ; D. Beestialen ; E. Vrugten te velde, bestaende in Terwe, Masteluyn, Rogge, Vlas, Aerdappels, Haver, Peerdeboonen, roode Beeten, enz. F. Brandhout. Immers al wat er ter gezeyde herberg en medegebruykte landen te bevinden is.

In 1855 werd deze herberg, gebruikt door Francis Bousson, te koop aangeboden.

Bronnen

  • Journal de Bruges 12/9/1846 pagina 4 van 4 erfgoedbrugge.be
  • Journal de Bruges 30/3/1847 pagina 5 van 6 erfgoedbrugge.be
  • De Nyverheid 4/4/1847 pagina 4 van 4 erfgoedbrugge.be
  • La Patrie 19/7/1851 pagina 4 van 4 erfgoedbrugge.be
  • Journal de Bruges 2/10/1855 pagina 4 van 4 erfgoedbrugge.be
  • Europe in the XIX. century - mapire.eu maps.arcanum.com
  • Thourout. - 1:20.000. - Bruxelles : Etablissement géographique de Bruxelles fondé par Ph. Vander Maelen, [1849><1850]. - 1 carte : en coul. ; 62 x 77,5 cm. - Bibliographie : Inventaire raisonné des collections cartographiques Vandermaelen II, p. 78, [6.4 B]. - Comporte : chemin de fer Lichtervelde - [Dixmude]. - III 1330 kbr.be - cartesius.be
  • Mondelinge bron, Luc Haeghebaert (Lichtervelde, 2021)

Kaart

Verkeerde locatie? Help ons het op de kaart te vinden!

Metadata

Periode 1846 - 1855 🛈
Plaats Lichtervelde
GPS 51.02342975295818 3.111464304515871

Je kan deze pagina citeren als: