Het Stoomtuig

Naam

  • herberg Het Stoomtuig
  • 't Stoomtuig

Adres

Statiestraat, Lichtervelde

... west by het dorp...

Geschiedenis

Deze herberg stond bij een molen in de statiestraat.

In april 1849 vond hier den overslag plaats van een andere koorn-windmolen. Deze molen was gelegen op het gehucht het Hooge.
(niet te verwarren met de molen die bij de herberg gelegen was!)

Dezen Molen maar 1/4 uers oost van het dorp, heeft den besten stand van geheel de gemeente, op eenen hoogen heuvel, is van geene andere Molens afgebouwen en heeft de goede verwagting dat er met den eersten kassy zal komen van Zwevezeele na Lichtervelde daer langst, waer door de situatie nog vele zal verbeteren.

Bronnen

Kaart

Verkeerde locatie? Help ons het op de kaart te vinden!

Metadata

Foto's


Je kan deze pagina citeren als: