de Kruyskalsyde

Naam

  • herberg en afspanning de Kruyskalsyde
  • de Kruis-kalsijde

Adres

Gistel

...gestaen en gelegen te Ghistel, west niet verre van de kerke, langs de kalsyde van Oostende op Thourout, en het kruyssen van de zelve, met die van Brugge op Veurne, ter plaets alwaer de dobbel barriere staet....

Geschiedenis

Deze herberg, afspanning en boerderij werd in 1827 te huur aangeboden.

In 1827 werd deze herberg gebruikt door Karel de Smedt, die er overleden is.

Bronnen

Kaart

📌 Kent u de locatie? Contacteer ons met aanvullingen

Metadata

Periode 1827 - 1828 🛈
Plaats Gistel
GPS

📌 Kent u de locatie? Contacteer ons met aanvullingen


Je kan deze pagina citeren als: